10 mei 2016

Van Zwerfaval naar Vlinder

Het Project

Het World Economic Forum plaatst in een overzicht van bedreigingen voor de wereld in 2019 klimaat- en milieubedreigingen in de categorie ‘grootste kans’ en ‘meeste impact.’ Door de mens veroorzaakte milieurampen, en verlies van biodiversiteit en verval van ecosystemen zijn 2  van die bedreigingen.  Dit is geen ‘ver van mijn bed show,’ want ook in onze directe omgeving – de alom geroemde mooie Veluwe – zien we dat bijvoorbeeld zwerfafval een groeiend probleem is. Het is daarom van het grootste belang dat we jong en oud doen beseffen dat we in actie moeten komen om de totale afvalberg te verkleinen, en – meer specifiek – zwerfafval voorkomen. Zwerfafval word plastic soup. 

Met in gedachte ‘jong geleerd is oud gedaan’ is het project ‘Van Afval tot Vlinder’ ontstaan. Dit project bestaat uit het door basisschoolleerlingen verzamelen van plastic (P2) doppen van frisdrank en melkpakken. Deze doppen worden vermalen tot korrels die in een vlindervorm worden omgesmolten. Elke deelnemende leerling maakt op die manier een vlinder. Deze vlinders worden vervolgens tot 1 groot object in de vorm van drie vlinders samengebracht, voorzien van smart led licht en zonnepaneel, dat op een markant punt wordt geplaatst, zodat iedereen die die plek passeert weer even wordt herinnerd aan het probleem van zwerfafval en de daardoor veroorzaakte milieuschade.

( Afslag Epe-Nunspeet , de A50  Museum Hagedoorns Plaatse, Vlindertuin)