René Blok: “Zwerfafval lijkt een onderwerp waar je als individu vrij weinig aan kunt doen, maar ik wil graag aantonen dat dit niet waar is.

DIT IS MIJN VERHAAL

Het Vlinderhuis

De thuishaven van het project 'van Zwerfafval naar Vlinder'

Het Vlinderhuis

Van Zwerfafval naar Vlinder

Vanaf september 2020 werkt het project ‘Van Zwerfafval naar Vlinder’ vanuit een eigen vaste locatie: ‘Het Vlinderhuis’.

Het Vlinderhuis staat aan de rand van het Vegtelarijpark in Epe, Leenhofweg 25 8161ZM. Gelegen naast het fietstunneltje richting het oude spoor, ook bekend als de Baronnenlijn richting Vaassen. Op nog geen 250 meter afstand van Museum ‘Hagedoorns Plaatse’, waar het kunstwerk ‘De Vlinders’ in de Vlindertuin staat.

Vanuit Het Vlinderhuis organiseren wij onze zwerfafval opruimacties. Maar er is veel meer:
voor actuele activiteiten verwijzen wij naar Onze Facebook Pagina.

Wat willen wij bereiken?

– Een schone leefomgeving voor mens en dier, van insect tot koe. Door samen op te ruimen ontmoeten
mensen elkaar op een andere manier en ontstaat er sociale cohesie.

– Bewustwording vergroten door mensen met elkaar te verbinden en de focus te leggen op positiviteit.

– Burgerparticipatie bij het onderhoud van hun eigen leefomgeving, om continuïteit te waarborgen en coalities te vormen voor meer draagkracht.

– Een verantwoord maaibeleid en kopakkers en velden weer gevuld krijgen met inheemse bloemen en het poten van voorjaarsbloeiers in bermen en parken.

– Voldoende nestkasten en insectenhotels ter bestrijding van de eikenproseccierupsplaag.

– Politieke draagvlak vergroten: door korte lijntjes uit te zetten met beleidsmakers, bestuurders en betrokken bewoners, om snelle resultaten af te dwingen.

Expeditie Vlinder Start

We hebben hier ruimte gemaakt voor de bloembollen/vlinderactie van het Vlinderhuis waarin samen met kinderen van bijna alle scholen in de gemeente Epe een vlinder is ontworpen. In de maand november gaan ze samen met het team vrijwilligers van ‘het Vlinderhuis’ een bloembollen veldje van 2X2, in de vorm van die vlinder uitvoeren.

De kinderen hebben ook een naam bedacht voor dit project. De winnende naam is geworden EXPEDITIE VLINDER.
Op 1 november gaat een team vrijwilligers van ‘het Vlinderhuis’ samen met de kinderen de Gildeschool beginnen met het poten. René Blok van het Vlinderhuis en Wethouder Annemiek van Loon geven het startschot voor dit unieke en fleurige project in de Gemeente Epe. De kick-off gebeurt bij de Gildeschool aan de Sint Crusiusweg in Epe. De kinderen en omwonenden kunnen het hele voorjaar van de vrolijke kleuren van de bloemen genieten. En hun leefomgeving nog meer waarderen. En we houden het met elkaar opgeruimd en schoon. Meer lezen?

Van de generale repetitie hebben we alvast een filmpje gemaakt zodat iedereen kan zien wat er gaat gebeuren.

Vlinder XXL bij Leisurelands in Emst (Kievietsveld/Emstergat)

Gisteren 28 januari 2023 hebben we de eerste fase van Expeditie Vlinder afgerond. Met een groep vrienden hebben we 25000 bloembollen in de grond gestopt. De laatste vlinder van 10 bij 10 bij Leisurelands in Emst (Kievietsveld/Emstergat)

Het hele project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit was wel zo’n beetje het laatste moment dat het nog kon.
Ook het weer heeft nogal parten gespeeld deze Januari maand. Samen met kinderen van 15 scholen, die de vlinders zelf hebben ontworpen, in de gemeente Epe heeft het Vlinderhuis Epe de laatste maanden keihard gewerkt aan bewustwording in en van onze eigen omgeving. Bij elke school een vlinder van 2 bij 2 en deze grote vlinder. Allemaal gesponsord door plaatselijke betrokken ondernemers en organisaties.

Nationale Opschoondag 18 maart 2023

Helpt u mee zwerfvuil opruimen in de gemeente Epe? De 10de editie van de opruimdag kent dit jaar maar liefst 10 verschillende startlocaties. Er is er vast wel één bij u in de buurt. Aanmelden kan vanaf vandaag. Kies een locatie en meldt u aan voor een helpende hand in Epe (4 locaties), Vaassen (3 locaties), Oene, Emst, Wissel of Tongeren (2 locaties).

Het Vlinderhuis Epe zal zorgen dat iedereen een knijper, vuilniszak en een hesje krijgt zodat we veilig op pad kunnen. Heeft u van ons al eens een knijper ontvangen neem deze dan mee aub. Vanaf de Vegtelarij locatie zijn er o.a. routes langs de Meent, de N309 tot rotonde Tongeren en in de wijk de
Klaarbeek. Vanaf de PWA hal: Hoge Weerd-Dellenweg-Officiersweg.

In Vaassen is het vooral de Laan van Fasna maar ook andere plekken in de buurt die opgeruimd moet worden. De Geerstraatbuurt neemt de andere zijde van de A50 en de Carpool onder handen. De bewoners in Tongeren ruimen weer de Soerelse- en Elburgerweg op en gaan inwoners in Wissel na de koffie weer starten bij Janny Bolink.

Melden bij de startpunten op 18 maart: tussen 09:30 -09:50 uur. Daar staat de koffie etc. klaar en daar worden de routes verdeeld. Om 10:00 uur starten de deelnemers. Om 12:30 uur worden de vuilniszakken langs de routes opgehaald zodat deze voor 14:00 uur afgestort kunnen worden in
Vaassen.

Vanaf de McDonald’s zijn twee langere routes richting Epe. In Emst is het ontvangst om 09:00 uur, start om 09:30 uur. Informatie voor Emst staat ook op de site van https://www.emsterbelang.nl/ Op alle andere locaties beginnen de acties om 10:00 uur en gaan door tot uiterlijk 12:30 uur. Eerder stoppen mag uiteraard.

AANMELDEN:
Locatie: Mailadres: Whattsapp: Startpunt:
Epe Zuid info@hetvlinderhuisepe.nl 06 53 96 52 61 ‘Het Vlinderhuis’,
Leenhofweg 25, 8161 ZM Epe

Epe, Hoge Weerd bacomala@solcon.nl PWA Sporthal,
Sportlaan 1, 8162 BE Epe

McDonald’s Heerde Epe Noord grens Heerde Pr.Zwolle@nl.mcd.com Eperweg 55B, 8181 EV Heerde

Tongeren- Soerelseweg en Elburgerweg Eigen buurt app Berkenlaan, Epe

Wissel-Tongeren 06 27 11 31 47 Janny Bolink Waayenbergweg 1, Wissel

Vaassen anneke.filmer@gmail.com 06 22 81 80 82 Marktplein naast de
Dorpskerk, Vaassen

Vaassen (Geerstraatbuurt) Eigen Buurtapp Geerstraatbuurt Buurtraad Geerstraat, Oude Sluisweg 14a, Vaassen

Vaassen Triton M.Blokland@koppelswoe.nl 06 28 78 70 49 Huis van de Buurt Triton Jasmijnstraat 36, Vaassen

Oene kulturhusoene@outlook.com Achterzijde Kulturhus
Dorpsstraat 14-16, Oene

Emst emstschoon@gmail.com De Hezebrink,
Ds. van Rhijnstraat 69, Emst

*Wij gebruiken de Helemaalgroen App. Wij stellen het op prijs als deelnemers deze App van te voren op de mobiel downloaden en gebruiken. Het maakt het allemaal nog een stuk makkelijker en inzichtelijker (meten is weten). Op deze app kan iedereen zien waar al is opgeruimd en het aantal opgeruimde KM

World Clean UP day 2022:

Grote opruimactie zwerfvuil op zaterdag 17 september 2022

‘Het Vlinderhuis’ organiseert op zaterdag 17 september een grote schoonmaakactie. Het is dan ‘World Clean UP day’.Dit is het 9e jaar op rij dat er een grote zwerfafval-opruimactie georganiseerd wordt in de Gemeente Epe. 

Ondanks dat onze gemeente inmiddels een redelijk schone gemeente begint te worden en je kan spreken van een flinke afname aan zwerfafval blijft het nodig om hier aandacht voor te blijven vragen want: We zijn er nog lang niet!
Helaas gebruiken nog veel mensen de openbare ruimte als afvalbak terwijl er overal afvalbakken staan.


Dankzij de invoering van statiegeld op de petflesjes is er een significante afname. Wij hopen dat de invoering van statiegeld op blikjes ingaande januari 2023 hetzelfde resultaat oplevert. Wat dan nog rest is die verschrikkelijke hoeveelheid sigarettenfilter-peuken. Het zijn er duizenden en iedere week komen er duizenden bij. Dit moet echt stoppen want de gevolgen zijn dramatisch.

Het Vlinderhuis gaat het komende jaar volop aandacht besteden aan dit kleine stukje van de zwerfafval puzzel. Om te beginnen zullen 17 september maar liefst 25 jonge medewerkers van de AH in Epe van 10:00 tot 13:00 uur in het centrum aan het werk zijn die de sigarettenfilter-peuken gaan opruimen. Dit is de start Van een nieuwe campagne:  ‘De straat is geen asbak’. Sigarettenfilters bevatten verschillende kankerverwekkende stoffen. Via de straat komen deze in de straatputten terecht waar ze het oppervlakte water verontreinigen. Gemaakt van plastic waar vergaan ze tot microplastics. Eenmaal in ons drinkwater zijn ze er niet meer uit te filteren. 

Naast de 25 jongeren die het centrum van Epe gaan opruimen helpen iedere editie tientallen vrijwilligers om de rest van de Gemeente Epe op te ruimen. Maar omdat onze gemeente 158km2 groot kunnen wij nog hulp gebruiken.  

Wilt je ook meehelpen een klein stukje van onze gemeente schoon te maken? Kom dan in actie op 17 september. Meld je aan en/of wees zonder aanmelding om half 10 aanwezig op één van de hieronder genoemde startlocaties:

 • Voor Epe aanmelden via mailadres info@hetvlinderhuisepe.nl of door een appje te sturen naar 06 53 96 52 61. Startlocatie is bij ‘Het Vlinderhuis’, Leenhofweg 25, 8161 ZM  Epe.

• Voor de Geerstraatbuurt aanmelden via de Buurtapp. Start locatie is Oude Sluisweg 14-A, 8171 LH  Vaassen.

• Voor Wissel-Tongeren aanmelden door een appje te sturen naar 06 27 11 31 47 van Janny Bolink. Start locatie is Waayenbergweg 1, 8162 RG Wissel.

• Voor Oene aanmelden via mailadres schoonoene@gmail.com . Start locatie is achterzijde van het ‘ Kulturhus’, Dorpsstraat 14-16, 8167 NL Oene.

• Voor Emst aanmelden via mailadres emstschoon@gmail.com Start locatie is bij ‘de Hezebrink’, Dominee van Rhijnstraat 69, 8166 AL Emst.

* Voor Vaassen centrum nam Anneke Filmer de verantwoording maar ze is deze editie verhinderd. Wij hebben Mirjam de Wolf bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Start locatie is bij de Dorpskerk Vaassen, aanmelden kan via mirjam@dewolfmoerman.nl of een appje sturen naar 06 23 96 51 30

De te lopen routes worden op deze startlocaties uitgedeeld of besproken. Voor zakken, knijpers, handschoenen wordt gezorgd. Heb je zelf een veiligheidshesje neem deze dan zelf mee. De opruimactie duurt van 10.00 uur tot 13.00 uur. U mag natuurlijk ook eerder stoppen. 

Wij gebruiken de App Helemaalgroen. Wij stellen het op prijs als de deelnemers deze app op de mobiel van te voren downloaden en gebruiken. U kunt zelf een naam bedenken waaronder u wilt ruimen. Het maakt het allemaal nog een stuk makkelijker en inzichtelijker.  Op deze app kan iedereen middels plattegrondkaarten zien waar al is opgeruimd.
Komt je niet, maar ruimt je wel op, dan ook graag bericht waar je ruimt, zodat we die route niet dubbel lopen.  


Wij hopen je te mogen ontvangen op één van de startlocaties.

Het Vlinderhuis Team.

Nationale Opschoondag maart 2022

Op zaterdag 19 maart is het weer Nationale Opschoondag. Het Vlinderhuis organiseert dan op 6 plaatsen in de gemeente Epe acties om onze gemeente schoon te maken. Wil je een handje helpen? geef je dan nu op voor de acties in Epe, Vaassen (2 locaties) ,Oene, Emst of Wissel-Tongeren.

Helpt u weer mee zwerfvuil op te ruimen in de gemeente Epe?


LocatieAanmeldenAanmeldenAdres
MailWhattsappStartpunt
Epeinfo@hetvlinderhuisepe.nl06 53 96 52 61‘Het Vlinderhuis’, Leenhofweg 25, Epe
Vaassenanneke.filmer@gmail.com06 22 81 80 82Marktplein naast de Dorpskerk, Vaassen.
Vaassen (Geerstraatbuurt) Buurtapp GeerstraatbuurtOude Sluisweg 14a, Vaassen
Wissel-Tongeren 06 27 11 31 47    (Janny Bolink)Waayenbergweg 1, Wissel
OeneSchoonoene@gmail.com Kulturhus (achterzijde), Dorpsstraat 14-16, Oene
Emstemstschoon@gmail.com ‘De Hezebrink’ Ds. van Rhijnstraat 69, Emst

Start om 10 uur

In Emst beginnen ze om 09:30 uur.  Op alle andere locaties beginnen de acties om 10.00 uur en gaan door tot uiterlijk 13:00 uur. Eerder stoppen mag uiteraard. De organisatoren zorgen voor hesjes, zakken, knijpers en handschoenen.

2000 kilo zwerfvuil

In maart 2021 is er ruim 2000 kilo zwerfvuil verzameld. En ondanks alle inzet was het niet gelukt om alles in de omgeving schoon te krijgen. Daarom zijn wij in januari 2022 alvast begonnen met het opruimen en hebben we inmiddels met elkaar 152 km. berm opgeruimd. In Vaassen hebben we de Geerstraat, Laan van Fasna, de carpoolplaats en de Deventerstraat zwerfafval vrij gemaakt. In Epe de hele N309, de Elburgerweg, de Soerelseweg, de Zuidweg, de Oenerweg en de Meent.

App HelemaalGroen

Met de app HelemaalGroen kunnen wij zien waar al opgeruimd is. Het is handig als de deelnemers deze app van te voren downloaden op hun mobiel en gaan gebruiken tijdens het opruimen. Je kan zelf een naam bedenken en toevoegen. Op deze app kan iedereen zien waar al is opgeruimd. En hoeveel kilometers berm er is afgestruind en maakt het allemaal dus een stuk makkelijker en inzichtelijker. 

Coronarichtlijnen

Stichting Van Zwerfval naar Vlinder’ benadrukt:
“Voor alle locaties geldt: er wordt gewerkt volgens de coronarichtlijnen van het RIVM.”
Zie voor meer informatie:  https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona.

Nationale Opschoondag 2021

150 vrijwilligers deden zaterdag 20 maart mee aan een grote opschoonactie in onze gemeente. Met als opbrengst: 250 zakken met zwerfafval, ofwel rond de 1000 kilo afval in totaal. Op deze pagina treft je een sfeerverslag in foto's aan.

Zwerfvuil opruimdag 2021

Van Zwerfafval naar Vlinder organiseert op zaterdag 20 maart een grote schoonmaakactie. Het is dan Nationale Opschoondag. Duizenden vrijwilligers uit het hele land steken weer de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Zo ook in de gehele Gemeente Epe.

Doe ook mee

Wil jij ook meehelpen een klein stukje van onze gemeente schoon te maken? Meld je dan nu aan:

• Voor Epe via e-mail naar: info@hetvlinderhuisepe.nl of door een appje naar 06 53 96 52 61. Start locatie: Het Vlinderhuis Leenhofweg 25, 8161 ZM Epe•

• Voor Vaassen via mail naar: anneke.filmer@gmail.com of een appje naar 06 22 81 80 82. Start locatie: De Markt in Vaassen naast de Kerk.

• Voor Wissel – Tongeren via een appje naar: Janny Boling 06 27 11 31 47
Start locatie Waayenbergweg 1, 8162 RG Epe/ Wissel.

• Voor Oene via e-mail naar: ludwinanijhof@gmail.com
Start locatie: Oene, Cultuurhuus Dorpsstraat 14-16, 8167 NL Oene.

• Voor Emst via mail naar: jwvdstraaten@gmail.com.
Start locatie Emst bij de supermarkt Spar, verzamelen om 11:00 uur bij de picknicktafel op de parkeerplaats.

Dit schoonmaken gebeurt uiteraard op gepaste afstand volgens richtlijnen van het RIVM https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona

Op alle locaties, behalve in Emst, zal om 9:30 uur de koffie klaar staan. De route wordt vanaf 09:45 uur op locatie uitgedeeld. De opruimactie is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Om 12:00 uur hopen we weer allemaal terug te zijn bij de start locatie. Met een paar mensen zoeken we dan het zwerfafval uit en zorgen we er voor dat het naar De Gemeentewerf wordt gebracht.

Let's Clean Up This Mess

Denk macro, doe micro

Begin bij jezelf, bij het ruimen van zwerfafval in je eigen straat.

Ik doe mee

Jong geleerd, oud gedaan

Bewustwording creëren bij kinderen over de ernstige gevolgen van zwerfafval en plastic soep.

Het project

Maar we doen veel meer!

Wist je dat…

Dit is de minimale levensduur van zwerfafval

Sponsors

Zonder sponsors geen 'Van Zwerfafval naar Vlinder' project! Daarom willen we je graag voorstellen aan de bedrijven die het project ondersteunen.

Contact

Wat leuk dat je Vriend wil worden of mee wil helpen! Stuur even een mailtje of vul het contactformulier in.

Stichting Apoldro 
Bezoekadres: Leenhofweg 25, 8162 ZM, Epe

info@hetvlinderhuisepe.nl

KvK: 08156626

Bank: NL 34 RABO 0337 8618 89