Het Vlinderhuis

De thuishaven van het project 'van Zwerfafval naar Vlinder'

Het Vlinderhuis

Van Zwerfafval naar Vlinder

Vanaf september 2020 werkt het project ‘Van Zwerfafval naar Vlinder’ vanuit een eigen vaste locatie: ‘Het Vlinderhuis’.

Het Vlinderhuis staat aan de rand van het Vegtelarijpark in Epe, Leenhofweg 25 8161ZM. Gelegen naast het fietstunneltje richting het oude spoor, ook bekend als de Baronnenlijn richting Vaassen. Op nog geen 250 meter afstand van Museum ‘Hagedoorns Plaatse’, waar het kunstwerk ‘De Vlinders’ in de Vlindertuin staat.

Vanuit Het Vlinderhuis organiseren wij onze zwerfafval opruimacties. Maar er is veel meer:
voor actuele activiteiten verwijzen wij naar Onze Facebook Pagina.

Wat willen wij bereiken?

– Een schone leefomgeving voor mens en dier, van insect tot koe. Door samen op te ruimen ontmoeten
mensen elkaar op een andere manier en ontstaat er sociale cohesie.

– Bewustwording vergroten door mensen met elkaar te verbinden en de focus te leggen op positiviteit.

– Burgerparticipatie bij het onderhoud van hun eigen leefomgeving, om continuïteit te waarborgen en coalities te vormen voor meer draagkracht.

– Een verantwoord maaibeleid en kopakkers en velden weer gevuld krijgen met inheemse bloemen en het poten van voorjaarsbloeiers in bermen en parken.

– Voldoende nestkasten en insectenhotels ter bestrijding van de eikenproseccierupsplaag.

– Politieke draagvlak vergroten: door korte lijntjes uit te zetten met beleidsmakers, bestuurders en betrokken bewoners, om snelle resultaten af te dwingen.